Yrityksille

Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut yrityksille

Yrityspalvelumme

Iso osa ihmisten sairauksista johtuu ylipainosta tai huonosta fyysisestä kunnosta.

Terveydenhuollolla on hyvät työkalut hoitaa sairauksia, mutta ennaltaehkäisyyn ja sairauksia aiheuttavien elämäntapatekijöiden hoitamiseen on panostettava enemmän.

Palveluita on myös nykyaikaistettava digitaaliseen muotoon. Hoitoa tukevan teknologian kehittäminen ja käyttö vaativat yleensä suuria investointeja, mutta PFT:lla on tätä tukeva mobiilisovellus.

PFT:n sovelluksen, lääkärin ja terveysvalmentajan avulla asiakas saa jatkuvaa palvelua, ja sitoutuu tavoitteisiinsa pidemmäksi aikaa.

Kohderyhmämme

 • Ylipaino
 • Kohonnut verensokeri ja diabetes
 • Kohonnut verenpaine ja verenpainetauti
 • Hyperkolesterolemia
 • Tules-potilaat
 • Niska-hartiakivut, tension neck
 • Selkäkivut, lumbago
 • Huonosta fyysisestä kunnosta johtuvat vaivat tai lievä masennus
 • Ihmiset jotka tarvitsevat opastusta liikunnassa

Hyödyt

 • Ennaltaehkäisevä palvelu terveydenhuoltoon
 • Yrityksille ensimmäinen palvelu, joka hyödyntää lääkäri-PT -yhteistyötä, sekä digitaalista teknologiaa
 • Tavoitteena pysyvästi hyväkuntoisempi ja terveempi asiakas, joka pysyy työelämässä kauemmin, ja on terve tuottavampi työntekijä
 • Sairauslomapäivien väheneminen
 • Nykyaikainen toimintamalli
 • Etä- ja lähiohjaus

Ota yhteyttä ja kysy lisää


Esimerkki PFT:n tarjoamasta terveysvalmennuksesta:

 • Työterveys, työnantaja tai PFT valitsee työyhteisöstä kohderyhmän terveysvalmennukseen. 

 • PFT lääkäri suorittaa terveystarkastuksen ryhmän henkilöille - arvioi terveydentilan, riskit ja muutostarpeen ja tavoitteet henkilökohtaisesti.

 • Personal trainer kartoittaa ryhmän henkilöiden fyysisen ja aerobisen kunnon, sekä liikunta-aktiivisuuden ja ravintotottumukset lähtötilanteessa.

 • Personal trainer tekee jokaiselle terveyssuunnitelman puolen vuoden ajalle. Terveyssuunnitelman ryhmäläiset saavat mobiilisovellukseemme, jonka voi ladata kaikille älylaitteille.

 • 6kk terveysvalmennuksen aikana Personal trainer ohjaa, opastaa ja kannustaa ryhmäläisiä valmennuksessa eteenpäin, jotta tavoite saavutettaisiin. 

 • Personal training -ohjaukset suoritetaan säännöllisesti lähi- tai etäohjauksina koko 6kk ajan.

 • Jakson lopussa lääkäri suorittaa uuden terveydentilan tarkastuksen - arvioidaan muutokset sekä tehdään jatkosuunnitelma.

Lisäksi :

 • Keräämme konkreettisia lukuja hyvinvoinnissa tapahtuneista muutoksista 6kk ajalta

 • Ulkopuolinen tulosmittaaja toimii ryhmäläisten muutosten seuraajana, jolloin tulokset ovat puolueettomia

Ota yhteyttä ja kysy lisää